e-TAXCON: cea mai mare conferință fiscală internațională din Moldova la a doua ediție

  • 20.09.2021

e-TAXCON: cea mai mare conferință fiscală internațională din Moldova la a doua ediție
Evoluția sistemelor fiscale regionale și internaționale și felul în care aceste evoluții afectează mediul de afaceri și viceversa, modul în care noile tehnologii informaționale influențează situația fiscală a unei țări și a oricărui antreprenor, în parte și, desigur, provocările fiscale cu care se confruntă întreprinderile din Moldova sunt subiecte mereu actuale care se află în topul intereselor comunității de afaceri și al altor părți interesate de evoluția economică a unui stat.


Fiind cea mai mare conferință internațională privind impozitarea din Moldova, e-TAXCON este dedicată atât comunității profesioniștilor naționali și regionali în domeniul fiscal și contabil din domeniul business, dar și autorităților publice, mediului academic și științific, precum și comunității partenerilor de dezvoltare, astfel, conectând specialiștii în domeniul fiscal.


Cea de a doua ediție a conferinței e-TAXCON’21 se desfășoară în regim online în perioada 16-17 septembrie. Printre vorbitorii conferinței, se numără experți naționali din mediul privat și public, precum și experți fiscali din România, SUA, Ungaria, Belgia, Italia, Uganda, Polonia, Australia și altele, precum și reprezentanți ai Fondului Monetar Internațional și ai Organizației Europene de Cooperare și Dezvoltare.


 În timpul conferinței, mai multe subiecte importante pentru comunitatea de afaceri sunt abordate în patru blocuri: politici fiscale și efectele lor macroeconomice, efectele fiscale ale unei societăți digitale fără numerar, provocările privind impozitul pe venit (cu accent pe remunerări) și provocările ce țin de taxa pe valoarea adăugată (cu accent pe procesul de armonizare la Directivele UE). De asemenea, două sesiuni speciale vor fi dedicate unor probleme intens discutate în cadrul comunității AmCham Moldova și anume: provocările fiscale în cazul muncii la distanță (inclusiv pe perioada COVID-19) și problemele cu care se confruntă nerezidenții în activitatea sa în Republica Moldova.


Evenimentul este organizat de Camera Americană de Comerț din Moldova, în parteneriat cu Camera Consultanților Fiscali din România și Camera Americană de Comerț din România. 


Gazda evenimentului, Mila Malairău, Director executiv al AmCham Moldova a remarcat: „Comunitatea AmCham Moldova și-a setat viziunile și prioritățile în cadrul Compendiumului de recomandări pentru autorități de stat – ”AmCham Business CORe” - inclusiv și pe cele din domeniul fiscal, în vederea asigurării unui sistem fiscal prietenos mediului de afaceri și propice investițiilor private. În capul listei rămâne să fie predictibilitatea sistemului fiscal, prin consultarea în timp util a politicii fiscale și vamale.”.


Prezent virtual în cadrul panelului de deschidere a Conferinței, Radu Marian, Vicepreședinte al Comisiei economie, buget și finanțe din Parlamentul Republicii Moldova a remarcat: ”Sănătatea fiscală a statului ține direct de creșterea și dezvoltarea economică și ne concentrăm eforturile în această direcție. Oamenii și afacerile știu exact ce au de făcut pentru asta și noi trebuie să le creăm condiții prielnice pentru manifestare și să avem grijă să nu îi încurcăm prin politicile promovate.”.


La rândul său, Dumitru Budianschi, Ministru al Finanțelor, a menționat că ”Obiectivul unu al politicilor în domeniul fiscal este dezvoltarea sistemului privat, prin facilitățile fiscale și programele de dezvoltare dedicate agenților economici. Dezvoltarea economică constă nu doar în cifre cum ar fi creșterea produsului intern brut. Dezvoltarea economică constă în oferirea unui sistem în care businessul, oamenii să se simtă în siguranță, iar susținerea și sustenabilitatea acestuia e imposibilă fără impozitele și taxele achitate de fiecare din noi”.

Înaltul Consilier UE în politica vamală și fiscală, Rosario De Blasio, a subliniat importanța armonizării reglementărilor în domeniul TVA din Moldova cu directivele UE, astfel încât acestea să asigure prevederi previzibile ale normelor fiscale, sisteme simplificate în domeniul TVA pentru IMM-uri, și reducerea costurilor de conformare a contribuabililor și a celor guvernamentale și administrative: „Anul trecut, Misiunea Înalților Consilieri UE a efectuat o analiză a reglementărilor TVA în Moldova și a oferit recomandări Ministerului Finanțelor cu scopul de a susține procesul de aproximare. Acest lucru va oferi asistență tangibilă pentru dezvoltarea sectorului de afaceri, urmărind asigurarea unor condiții echitabile de concurență pentru IMM-uri. ”


În cadrul primei zile a Conferinței, experții au pus în discuție subiectul de viziune de perspectivă a dezvoltării politicilor fiscale și a politicilor de administrare fiscală, precum și politicile fiscale și efectul macroeconomic al acestora, cu accent pe aceea cum politicile fiscale influențează deciziile de business și vice versa, transparența și corectitudinea fiscală, perspectiva europeană în ceea ce ține de facilitățile fiscale și rolul lor în calitate de ajutor de stat, precum și alte subiecte conexe. De asemenea, în prima zi a Conferinței s-au pus în discuție munca de la distanță și provocările fiscale asociate cu aceasta, precum și efectele fiscale ale unei societăți digitale fără numerar, inclusiv comerțul electronic și efectele sale fiscale din perspectiva mediului de afaceri și a autorității fiscale, precum și creșterea incluziunii financiare și fiscale prin soluțiile FINTECH. 


În cadrul celei de a doua zile a e-TAXCON’21, invitații au discutat  provocările ce țin de impozitul pe venit cu accent pe remunerații, inclusiv conformitatea fiscală directă într-o eră digitală, nomazii fiscali, redevențele din perspectivă internațională și locală, regimuri speciale pentru remunerații din perspectiva sectorului IT, precum și perspectiva administrației fiscale cu privire la provocările în impozitarea remunerării.  De asemenea, s-au discutat intens provocările ce țin de activitatea nerezidenților în Republica Moldova, dar și provocările ce țin de armonizarea taxei pe valoare adăugată la directivele europene, cu accent pe ultimele modificări la nivelul Uniunii Europene în partea ce ține de TVA și provocările cu care se confruntă Ministerul Finanțelor în procesul de armonizare a legislației cu privire la TVA la directivele europene, TVA trecut în cont și perspectivele ce țin de valorificarea acestuia: experiența României și europeană, precum și facturile fiscale, sau cum documentăm cu mai puțin efort de conformare.

*Înregistrarea video a e-TAXCON’21, precum și detalii ce țin de agenda evenimentului, partenerii, speakerii sau materialele utilizate în conferință pot fi găsite pe pagina oficială a conferinței:  https://amcham-moldova.glueup.com/event/e-taxcon21-41734/ 


Pentru informații adiționale rugăm să contactați: 


Veronica Sirețeanu, Policy Manager AmCham Moldova 


Tel. 079269119

 

Latest AmCham News