Comunitatea AmCham abordează repetat subiectele de transformare digitală

  • 02.09.2021

Comitetul de transformare digitală din cadrul AmCham Moldova a înaintat o solicitare de întrevedere în adresa dlui Iurie Țurcanu, viceprim-ministru pe digitalizare, pentru a pune în discuție o serie de probleme identificate de comunitate, inclusiv:

Continuarea digitizării serviciilor guvernamentale
Identificarea de la distanță (e-KYC) și modul în care mecanismul dat ar putea deveni lucrativ, inclusiv din utilizarea instrumentelor guvernamentale
Semnătura electronică și lărgirea spectrului de utilizare a acesteia
Concretizarea și simplificarea procedurilor de conformare fiscală, cu precădere în ceea ce ține de modul de conformare la normele ce țin de SIA ”Monitorizarea electronică a vânzărilor”, ”Gateway fiscal” și alte mecanisme similare
Digitizarea arhivei
Comerțul electronic și provocările adiacente
Extinderea posibilităților pentru adoptarea hotărârilor prin corespondență și mijloace de comunicare electronică în cadrul adunărilor generale ale asociaților societăților cu răspundere limitată

Textul integral al solicitării poate fi găsit aici.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu, la următoarea adresă de email: veronicasireteanu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go