AmCham solicită clarificarea unor aspecte ce țin de regimul contabil și fiscal a sectorului tehnologiilor informaționale

  • 08.07.2021

AmCham Moldova a adresat o scrisoare Ministerului Finanțelor și altor organe relevante prin care solicită organizarea unei întâlniri online cu membrii AmCham Moldova pentru a pune în discuție subiecte ce țin de aspecte ale aplicării normelor contabile și fiscale ce țin de sectorul tehnologiilor informaționale, atât din perspectiva politicilor, cât și din perspectivă administrativă, inclusiv:

-Despre facilitățile acordate de patron angajaților parcurilor IT
-Despre optimizarea informațiilor oferite organelor guvernamentale de rezidenții parcurilor IT
-Despre amortizarea (uzura) activelor
-Ajustarea normelor legislative ce țin de definițiile utilizate
-Extinderea efectului poliței medicale

Textul integral al solicitării poate fi găsit aici.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu, la următoarea adresă de email: veronicasireteanu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go