Declarație comună privind politica de stat în domeniul gestionării deșeurilor de plastic

  • 30.06.2021

În cadrul unei scrisori comune către o serie de autorități publice, AmCham Moldova, EBA Moldova și APIAM iau notă de Raportul auditului performanței „Managementul deșeurilor din plastic” dezvoltat de Curtea de Conturi a Republicii Moldova, reiterînd priorități de politici în vederea asigurării gestionării eficiente a deșeurilor de plastic.

AmCham, EBA, and APIAM reiterated the policy priorities for plastic waste management

The American Chamber of Commerce of Moldova, the European Business Association, and the Packaging Producers and Importers Association took note of the Performance Audit Report "Plastic Waste Management" developed by the Court of Accounts and reiterated the policy priorities for the implementation of a modern and efficient waste management system.


The Declaration can be accessed here 

Latest Advocacy on the Go