AmCham a participat la ședința Grupului de lucru tripartit pentru modificarea Codului muncii

  • 21.06.2021

În data de 18 iunie AmCham a participat la ședința grupului de lucru tripartit pentru modificarea Codului muncii.

În cadrul ședinței, AmCham a prezentat propunerea sa privind reglementarea juridică a regimului clauzei de neconcurență în Codul muncii.

Necesitatea existenței clauzei de neconcurență în legislația națională constituie una din propunerile prioritare promovate de către AmCham în cadrul rundei curente de negocieri.

Partenerii sociali au agreat asupra negocierii și discutării continue a redacției noii reguli, cu condiția existenței unor garanții adecvate atât pentru angajatori, cât și pentru salariați.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, Policy Officer, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md. 

__________________________________________________________________________________________________________________

On June 18, AmCham participated in the meeting of the tripartite working group to amend the Labor Code.

During the meeting, AmCham presented its proposal for legal regulation in the Labor Code of the non-compete clause regime.

The need for a non-compete clause to exist in national law is one of the priority proposals promoted by AmCham in this round of negotiations.

The social partners agreed to negotiate and further discuss the wording of the rule provided that there are adequate guarantees for both employers and employees.

Should you need any further information, please contact Victor Baciu, Policy Officer, at victorbaciu@amcham.md.

 

Latest Advocacy on the Go