Concurența loială pe piața serviciilor de plată abordată de membrii comunității AmCham

  • 14.06.2021

AmCham Moldova a adresat o scrisoare Serviciului Fiscal de Stat și altor organe relevante prin care solicită organizarea unei întâlniri online în cadrul DTALKS cu membrii AmCham Moldova pentru a pune în discuție subiecte ce țin de concurența loială pe piața serviciilor de plată, inclusiv subiectele ce țin de prestatorii serviciilor de plată neînregistrați, dar și condiții egale de activitate pe piața serviciilor de plată. 

Textul integral al solicitării poate fi găsit aici.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu, la următoarea adresă de email: veronicasireteanu@amcham.md.

__________________________________________________________________________________________________-

Fair competition in the payment services market addressed by members of the AmCham community

AmCham Moldova has addressed a letter to the State Tax Service and other relevant bodies requesting for an online meeting to be held in DTALKS format with AmCham Moldova members to discuss issues related to fair competition in the payment services market, including issues related to unregistered payment service providers, but also equal conditions of activity on the payment services market.

The full text of the request can be found here.

For more information, please contact Veronica Sirețeanu, at the following email address: veronicasireteanu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go