AmCham solicită clarificarea unor aspecte ce țin de regimul contabil și fiscal a sectorului financiar

  • 28.04.2021

AmCham Moldova a adresat o scrisoare Ministerului Finanțelor și altor organe relevante prin care solicită organizarea unei întâlniri online cu membrii AmCham Moldova pentru a pune în discuție subiecte ce țin de aspectele fiscale și contabile ale activității sectorului financiar, atât din perspectiva politicilor, cât și din perspectivă administrativă, inclusiv:

Definirea ”serviciilor financiare” în scopul aplicării TVA
O bază generalizată comună pe subiecte, cu acoperirea și a părții ce ține de contribuții sociale
Modul de recunoaștere a veniturilor și cheltuielilor în cazul trecerii la un nou IFRS
Modul de deducere/impozitare a sumelor aferente compensării pierderilor anterioare
Clarificarea modului în care executorii judecătorești ar trebui să își documenteze serviciile prestate companiilor
Deducerea cesiunii creanțelor
Clarificarea aspectelor ce țin de creșterea de capital
TVA calculat și achitat aferent bunurilor gajate
Documente confirmative ce țin de statutul de “entitate din sectorul financiar”
Aplicarea impozitării veniturilor sub formă de dobândă a persoanelor fizice
Utilizarea raportului prezentat la CNPF în calitate de situații financiare, fără necesitate de dublare a acestuia prin situațiile financiare prevăzute în Legea contabilității și raportării financiare
Deducerea integrală a primelor de asigurare facultativă de asistență medicală
Deducerea provizioanelor formate în domeniul asigurărilor
TVA la autoturisme

Textul integral al solicitării poate fi găsit aici.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu, la următoarea adresă de email: veronicasireteanu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go