AmCham solicită examinarea repetată a propunerilor înaintate anterior la proiectele ce țin de Regulamentele ECC

  • 19.05.2021

AmCham Moldova a examinat repetat Regulamentul privind certificarea echipamentelor de casă și de control, Regulamentul privind funcționarea Centrului de certificare a echipamentelor de casă și de control și a  Regulamentul privind schimbul de date dintre echipamentele de casă și de control și SIA  „Monitorizarea electronică a vânzărilor” și a alte documente listate în scrisoarea Ministerului Finanțelor spre aprobare și a solicitat o ședință dedicată subiectului dat cu participarea comunității AmCham Moldova și a autorităților vizate.

Anterior, prin avizul AmCham Moldova nr.36 din 15 martie 2021, comunitatea AmCham și-a expus opinia asupra documentelor prezentate spre avizare, rămânând, totuși, propuneri principiale ce nu au ajuns în proiectul prezentat la reavizare.

Textul integral al solicitării poate fi găsit aici.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu, la următoarea adresă de email: veronicasireteanu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go