AmCham a participat la ședința Grupului de lucru tripartit pentru modificarea Codului muncii

  • 17.05.2021

În data de 14 mai, AmCham a participat la ședința Grupului de lucru tripartit pentru modificarea Codului muncii.

În cadrul ședinței, partenerii sociali au discutat propunerile referitoare la îmbunătățirea reglementărilor privind munca nedeclarată și o mai bună clarificare a criteriilor de diferențiere a raporturilor de muncă de raporturile civile.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md. 

__________________________________________________________________________________________________________________

On May 14, AmCham participated in the meeting of the Tripartite Working Group to amend the Labor Code. 

During the meeting, the social partners discussed proposals to improve the rules on undeclared work and better clarify the criteria for differentiating labor relations from civil law relations.

Should you need any further information, please contact Victor Baciu, Policy Officer at victorbaciu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go