AmCham Moldova încurajează lansarea discuțiilor privind alăturarea Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială

  • 27.04.2021

În cadrul unei scrisori adresate Președenției Republicii Moldova, AmCham Moldova solicită analiza oportunității alăturării Republicii Moldova la la Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare social.

Unul din instrumentele respectivului Program oferă flexibilitate entităților creditoarea de a mitiga mai eficient  riscul de nerambursare a creditelor de până la 25000 EUR, acordate pentru o perioadă de maxim 60 luni, ponderea garantării fiind de 80% din valoarea creditului. Drept rezultat, creditorii instituționali vor fi mai dispuși să finanțeze start-up-urile și întreprinderile micro și mici, astfel impulsionându-se dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă.

Scrisoarea integrală poate fi accesat aici.

____________________________________________________________________________________________

AmCham Moldova encourages the launch of discussions on the accession of the Republic of Moldova to the EU Programme for Employment and Social Innovation

In a letter to the Presidency of the Republic of Moldova, AmCham Moldova requests the analysis of the opportunity to join the Republic of Moldova in the EU Programme for Employment and Social Innovation.

One of the instruments of that Programme offers flexibility to creditor entities to effectively mitigate the risk of non-repayment of loans of up to EUR 25000, granted for a maximum period of 60 months. As a result, institutional creditors will be encouraged to finance start-ups and micro and small enterprises, thus boosting economic development and job creation. 

The position paper can be accessed here

Latest Advocacy on the Go