AmCham și-a expus opinia asupra proiectului pentru modificarea Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil

  • 19.04.2021

AmCham a transmis în adresa Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) comentariile sale asupra proiectului hotărârii Consiliului de Administrație ANRE pentru modificarea Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil.

AmCham a comunicat despre susținerea intenției ANRE de modificare a Regulamentului prin care se dorește o reglementare mai detaliată a procedurii de confirmare, asigurându-se astfel corectitudinea aplicării principiilor adoptate prin Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.

Asociația a venit totodată cu o serie de propuneri menite să îmbunătățească conținutul normativ al proiectului.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md.  

__________________________________________________________________________________________________________________

AmCham sent to the National Agency for Energy Regulation (ANRE) its comments on the draft decision of the ANRE Board of Directors to amend the Regulation on the confirmation of the status of an eligible producer.

AmCham supports ANRE's intention to amend the Regulation and regulate the confirmation procedure in more detail, thus ensuring the correct application of the principles adopted by Law no. 10/2016 on promoting the use of energy from renewable sources.

The association also transmitted a series of proposals aimed at improving the normative content of the draft Regulation.

Should you need any further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go