AmCham, Asociația Băncilor din Moldova și ATIC își exprimă repetat îngrijorarea în ceea ce ține de normele noi de monitorizare impuse prestatorilor serviciilor de plată

  • 21.04.2021

AmCham Moldova, Asociația Băncilor din Moldova și Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC au elaborat o solicitare în adresa Parlamentului Republicii Moldova, a Băncii Naționale a Moldovei, a Ministerului Finanțelor și a Președinției Republicii Moldova prin care își exprimă îngrijorarea repetată vizavi de modificările operate în Legea 114/2012 și în Codul penal prin Legea 257/2020, intrată în vigoare începând cu 01.01.2021.

Aceste modificări pun în seama prestatorilor de servicii de plată sarcini suplimentare nespecifice modului de operare a companiilor similare pe dimensiune internațională. Mai mult, un prestator de plată sau emitent de monedă electronică nu are, efectiv, capacități de a face astfel de verificări la fiecare tranzacție și să țină evidența prin solicitări către autorități vizavi de fiecare tranzacție (solicitări ce nu sunt satisfăcute instant, dar examinate în termenele stabilite în legislație – de la 14 la 30 zile, cu posibilă extindere). Menționăm că aceste modificări nu au fost supuse dezbaterilor publice și discutate cu prestatorii de plată sau cu alte părți interesate, ceea ce, pe lângă faptul că încalcă principiile fundamentale de aprobare a unor modificări legislative, dar pun și presiune financiară și operațională absolut neacoperită pe umerii subiecților vizați. 

Textul integral al solicitării poate fi găsit aici.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu, la următoarea adresă de email: veronicasireteanu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go