AmCham și-a expus opinia asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice

  • 19.04.2021

AmCham a transmis în adresa Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova comentariile sale asupra proiectului de lege nr. 49/2021 pentru modificarea Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.

Asociația a atras atenția asupra ambiguității fundamentării soluțiilor propuse în proiect și deficiențelor posibilelor modificări.

Asociația consideră că proiectul va îngreuna procesul de înregistrare a transferului dreptului de proprietate pentru părțile de bună-credință și nu va fi în măsură, ținând cont de redacția propusă, să soluționeze potențialele probleme a căror existență nu a fost argumentată.

Scrisoarea integrală poate fi accesată aici.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md.

__________________________________________________________________________________________________________________

AmCham sent to the Parliament and the Government of the Republic of Moldova its comments on the draft Law no. 49/2021 amending Law no. 220/2007 on state registration of legal entities and individual entrepreneurs.

The association drew attention to the ambiguity of the substantiation of the solutions proposed in the draft law and the shortcomings of the potential amendments.

The association considers that the draft law will make the process of registering the transfer of ownership for the parties in good faith difficult and will not be able, taking into account the proposed wording, to solve potential problems whose existence has not been argued.

The position paper can be accessed here.

Should you need any further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go