AmCham solicită clarificarea unor aspecte ce țin de activitatea nerezidenților pe teritoriul țării

  • 09.04.2021

AmCham Moldova a adresat o scrisoare Ministerului Finanțelor prin care solicită organizarea unei întâlniri online cu membrii AmCham Moldova pentru a pune în discuție subiecte ce țin de aspectele fiscale și contabile ale activității nerezidenților pe teritoriul Republicii Moldova, atât din perspectiva politicilor, cât și din perspectivă administrativă, inclusiv:

- Elaborarea unor indicații metodologice contabile care ar prevedea particularitățile de ținere a evidenței contabile în cadrul reprezentanțelor permanente (RP), inclusiv filiale și sucursale, ce desfășoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova.
- Efectuarea unor clarificări de rigoare în ceea ce ține de modul în care urmează a fi înțelese prevederile art.75 din Codul fiscal
- Clarificarea modului de aplicare a prevederilor art.793 din Codul fiscal, în special, în partea ce ține de documentele de confirmare a rezidenței de către persoanele juridice
- Clarificarea modului în care se aplică sancțiunile fiscale și majorările de întârziere în cazul prezentării certificatului de rezidență după momentul achitării venitului.
- Înregistrarea reprezentanțelor permanente
- Clarificarea modului în care se asigură concordanța între articolele Codului fiscal în ceea ce ține de constatarea veniturilor pe teritoriul țării înregistrate de nerezidenți.
- Clarificarea modului în care veniturile nerezidenților urmează sau nu a fi impozitate, în cazul în care Convenția de evitare a dublei impuneri prevede o cotă a impunerii, dar legislația fiscală națională scutește acest venit de impunere

Textul integral al solicitării poate fi găsit aici.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu, la următoarea adresă de email: veronicasireteanu@amcham.md

Latest Advocacy on the Go