Asociațiile de business atenționează asupra riscului aplicării unui tratament fiscal abuziv față de furnizorii de comunicații mobile

  • 07.04.2021

Asociația Patronală „Camera de Comerț Americană din Moldova” (AmCham Moldova), Asociația Investitorilor Străini (FIA Moldova), Asociația Businessului European (EBA Moldova), Asociația Companiilor Private din Sectorul TIC (ATIC Moldova) și Camera de Comerț și Industrie (CCI) au adus în atenția autorităților publice îngrijorările asociațiilor referitor la tratamentul inechitabil și abuziv al autorităților fiscale manifestat în cadrul controlului inopinat la compania membru Moldcell, în raport cu descalificarea utilizării în activitatea de întreprinzător a mijloacelor fixe în vederea calculării amortizării în scopuri fiscale și considerarea telefoanelor mobile ca servicii și nu bunuri. 

Scrisoarea integrală poate fi accesată aici.

Pentru mai multe informații vă rugăm să o contactați pe Mila Malairău, Director Executiv, la următoarea adresă de email: milamalairau@amcham.md.

__________________________________________________________________________________________________________________

The American Chamber of Commerce in Moldova (AmCham Moldova), Association of Foreign Investors (FIA Moldova), European Business Association (EBA Moldova), Association of Private ICT Companies (ATIC Moldova) and the Chamber of Commerce and Industry (CCI) brought to the attention of the public authorities the concerns of the associations regarding the unfair and abusive treatment of the tax authorities manifested during the unannounced control at the Moldcell member company, in relation to the disqualification of the use of fixed assets in the entrepreneurial activity to calculate depreciation for tax purposes, as well as considering mobile phones as services and not goods.

The position paper can be accessed here.

Should you need any further information, please contact Mila Malairau, Executive Director, at the following email address: milamalairau@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go