AmCham și-a prezentat poziția vizavi de proiectele ce țin de echipamentele de casă și control și de SIA Monitorizarea electronică a vânzărilor

  • 16.03.2021

AmCham Moldova și-a prezentat avizul la proiectele Regulamentului privind certificarea echipamentelor de casă și de control, Regulamentului privind funcționarea Centrului de certificare a echipamentelor de casă și de control și a  Regulamentului privind schimbul de date dintre echipamentele de casă și de control și SIA  „Monitorizarea electronică a vânzărilor”, supuse consultării publice de către Ministerul Finanțelor. Totodată, urmare a examinării regulamentelor emise întru executarea Hotărârii Guvernului nr.141/2019 au fost identificate o serie de prevederi ce necesită o ajustare urgentă pentru a asigura corespunderea prevederilor Hotărârii Guvernului menționate cu realitățile existente în piața serviciilor de plată.

Astfel, printre aspectele la care se face referință se numără:

  • Utilizarea termenelor în modul stabilit în Hotărârea Guvernului 141/2019
  • Aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului 141/2019 și pentru perioada de până la aprobarea Regulamentelor, inclusive pentru Gateway-urile Fiscale care funcționau până la aprobarea Hotărârii
  • Clarificarea statutului unor sisteme în raport cu noțiunea de ”echipament de casă și control”
  • Eliberarea bonurilor fiscale la comenzile realizate prin intermediul marketplace-urilor
  • Retragerea/eliberarea de numerar din casierie în cadrul prestării serviciilor de plată (de către prestatorii de plată și agenții de plată)
  • Particularitățile ce țin de serviciile de taxi etc

Textul integral al solicitării poate fi găsit aici.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu, la următoarea adresă de email: veronicasireteanu@amcham.md

Latest Advocacy on the Go