AmCham solicită clarificări ce țin de aplicarea taxei locale în comerțul electronic

  • 16.03.2021

AmCham Moldova a elaborat o solicitare în adresa Primarului general al mun. Chișinău a Consiliului Municipal Chișinău prin care solicită clarificarea momentelor ce ține de aplicarea taxei locale în comerțul electronic, și anume stabilirea unor cerințe mai clare și mai concrete în ceea ce ține de modul de aplicare a taxei locale, dar și explicații asupra modului în care urmează a fi înțeleasă redacția curentă a Deciziei nr.25/1 din 29 decembrie 2020.

Textul integral al solicitării poate fi găsit aici.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu, la următoarea adresă de email: veronicasireteanu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go