AmCham a participat la dezbaterile publice asupra proiectului Regulamentului cu privire la amplasarea dispozitivelor publicitare și Regulamentului privind normele amplăsării firmelor și informațiilor vizuale în Chișinău

  • 15.03.2021

Pe parcursul lunii martie, AmCham a participat la trei runde de dezbateri publice asupra proiectului Regulamentului cu privire la amplasarea dispozitivelor publicitare și Regulamentului privind normele amplăsării firmelor și informațiilor vizuale în Chișinău.

AmCham a atras atenția autorilor asupra faptului că mai multe soluții din proiecte depășesc cadrul normativ superior și necesită a fi revizuite pentru a se asigura legalitatea reglementărilor.

De asemenea, AmCham a notat faptul că proiectele necesită îmbunătățiri substanțiale în ceea ce privește claritatea normelor și urmează a fi corelate cu legislația care reglementează domeniul publicității și autorizarea activității de întreprinzător.

Nu în ultimul rând, mediul de afaceri a recomandat elaborarea documentului de Analiză a Impactului de Reglementare care urmează să însoțească proiectele Regulamentelor.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md.

____________________________________________________________________________________________________________________

During March, AmCham participated in three rounds of public debates on the draft Regulation on the placement of advertising devices and the Regulation on the rules for the placement of company signs and visual information in Chisinau.

AmCham drew the public authorities' attention to the fact that several draft regulations' solutions contravene the higher regulatory framework and need to be revised to ensure the legality of rules.

AmCham also noted that the draft regulations need substantial improvements in terms of clarity of rules and are to be correlated with the legislation governing the field of advertising and the authorization of entrepreneurial activity.

Lastly, the business community recommended elaborating the Regulatory Impact Analysis document that will accompany the draft regulations.

Should you need any further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go