Întrevederea AmCham cu membrii Comisiei Parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică

  • 15.03.2021

Pe data de 9 martie, AmCham Moldova și EBA Moldova au avut o întrevedere cu Președintele și membrii Comisiei Parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică.

În cadrul întrevederii, părțile au discutat asupra proiectului de lege privind protejarea obiectelor de infrastructură esențială pentru asigurarea securității naționale și a ordinii publice.

Scopul ședinței a fost de a înțelege viziunile legiuitorului cu referire la conceptul propus al mecanismului de examinare a investițiilor străine în vederea asigurării securității naționale, a discuta carențele proiectului și normele care sunt considerate critice și care ar necesita o atenție sporită din partea membrilor parlamentului.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md.

__________________________________________________________________________________________________________________

On March 9, AmCham Moldova and EBA Moldova had a joint meeting with the President and members of the Parliamentary Committee on National Security, Defense, and Public Order.

During the meeting, the parties discussed the draft law on the protection of infrastructure objects essential for ensuring national security and public order.

The purpose of the meeting was to understand the legislator’s general views regarding the proposed concept of the mechanism for examining foreign investments to ensure national security and discuss draft law’s shortcomings and rules that are considered critical and require increased attention from members of Parliament.

Should you need any further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md. 

Latest Advocacy on the Go