Dezbaterea proiectului de lege privind modificarea Codului muncii în cadrul grupului de lucru tripartit pe lângă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

  • 15.03.2021

Pe data de 12 martie, AmCham Moldova a participat la ședința grupului de lucru tripartit pe lângă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Reprezentanții Ministerului, patronatelor și sindicatelor au dezbătut prevederile proiectului de lege pentru modificarea Codului muncii și posibilitatea reglementării regimului juridic al Registrului electronic al salariaților.

AmCham și-a reiterat opinia potrivit căreia Registrul electronic al salariaților urmează să devină obligatoriu pentru angajatorii din domeniul privat doar ulterior implementării acestuia în sectorul bugetar și înlăturării tuturor neclarităților semnalate anterior de către mediul de afaceri.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md.

__________________________________________________________________________________________________________________

On March 12, AmCham Moldova participated in the Tripartite Working Group meeting under the Ministry of Health, Labor, and Social Protection.

Representatives of the Ministry, employers’ unions, and trade unions discussed the provisions of the draft law amending the Labor Code and regulating the Electronic Register of Employees' legal regime.

AmCham reiterated its opinion that the Electronic Register of Employees shall become mandatory for private employers only after its implementation in the budget sector and the removal of all the ambiguities previously reported by the business community.

Should you need any further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md. 

Latest Advocacy on the Go