AmCham solicită clarificări ce țin de factura fiscală

  • 09.03.2021

AmCham Moldova a elaborat o solicitare în adresa Ministerului Finanțelor prin care solicită clarificarea momentelor ce ține de modul de aplicare a prevederilor Codului fiscal și a Legii Contabilității și raportării financiare în ceea ce ține de documentarea unor tranzacții prin intermediul facturilor fiscale, și anume:

Documentul de însoțire în cadrul comerțului electronic
Modificările operate la art. 102 alin.(12) din Codul fiscal și răspunsul nr.28.21.67 din BGPF
Perioada de declarare a facturii fiscale în Anexa 2 de către cumpărător, dacă factura vizează cazuri specificate în art. 102 alin.(12) din Codul fiscal
Modificările operate la art. 117 alin.(3) și art. 1171 alin.(14) din Codul fiscal.

Textul integral al solicitării poate fi găsit aici.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu, la următoarea adresă de email: veronicasireteanu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go