AmCham solicită clarificări ce țin de normele tranzitorii privind înregistrarea ECC (Gateway Fiscal)

  • 22.02.2021

AmCham Moldova a elaborat o solicitare în adresa Comisiei interdepartamentale pentru echipamentele de casă și de control prin care solicită clarificarea momentelor ce ține de modul de implementare a Hotărârii Guvernului nr.114/2019, și anume ce ține de lipsa unor norme tranzitorii care ar urma a fi aplicate de operatorii conectați la Gateway fiscal până la aprobarea actelor subordonate Hotărârii Guvernului și (re)înregistrarea nemijlocită a echipamentului de casă și control, potrivit prevederilor noii Hotărâri a Guvernului și propune emiterea unei decizii a Comisiei menționate în vederea reglementării  vidului normativ existent.

Textul integral al solicitării poate fi găsit aici.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu, la următoarea adresă de email: veronicasireteanu@amcham.md.

_____________________________________________________________________________________________________________________

AmCham has requested clarification on the transitional rules of the Fiscal Gateway ECC registration

AmCham Moldova submitted a request to the Interdepartmental Commission for Cash Register Machines to clarify the aspects related to the implementation of Government Decision no. 114/2019. AmCham revealed a lack of specific transitional rules to be applied by the operators connected to the Fiscal Gateway until the approval of the acts subordinated to the Government Decision and the direct (re) registration of the cash register equipment according to the new Government Decision and suggested the approval of a decision of the mentioned Commission to regulate the existing normative vacuum.

The full text of the request can be accessed here.

For more information, please contact Veronica Sirețeanu, at the following email address: veronicasireteanu@amcham.md

Latest Advocacy on the Go