AmCham s-a adresat Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică în legătură cu noile restricții impuse centrelor comerciale

  • 19.02.2021

AmCham s-a adresat Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și și-a exprimat îngrijorările în legătură cu noile restricții impuse centrelor comerciale prin hotărârea Comisiei nr. 45 din 15 februarie 2021.

Hotărârea care face obiectul scrisorii dispune sistarea, începând cu 17 februarie 2021, a
activității centrelor comerciale la nivel național în zilele de sâmbătă și duminică, cu asigurarea funcționării în regim normal a unităților de comercializare a produselor alimentare și a produselor farmaceutice, amplasate în incinta acestora.

Mediul de afaceri consideră că restricțiile impuse în desfășurarea activității de întreprinzător în legătură cu situația epidemiologică urmează să fie proporționale asigurării intereselor societății, fără însă a întreprinde acțiuni în exces necesității atingerii acestor scopuri.

Se consideră că respectiva decizie putând în mod cert produce efecte economice negative pentru un întreg segment al pieței, deja puternic afectată urmare a restricțiilor impuse pe parcursul anului 2020 asupra centrelor comerciale.

AmCham a solicitat organizarea unei întrevederi pentru discutarea problemelor menționate în adresare.

Scrisoarea integrală poate fi accesată aici.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md.

__________________________________________________________________________________________________________________

AmCham addressed the National Extraordinary Public Health Commission and expressed concerns about the new restrictions imposed on shopping centers by Commission Decision no. 45 of February 15, 2021.

The decision orders the suspension starting with February 17, 2021, of the shopping centers' activity at the national level on Saturdays and Sundays, ensuring the normal functioning of the food and pharmaceutical marketing units located inside them.

The business community considers that the restrictions imposed on the conduct of business in connection with the epidemiological situation should be proportionate to ensuring society's interests, but without taking excessive actions to achieve these goals.

It is considered that this decision could have adverse economic effects for an entire market segment, which has already been severely affected by the restrictions imposed on shopping centers during 2020.

AmCham requested a meeting to discuss the issues raised in the position paper.

The position paper can be accessed here.

Should you need any further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go