Comentariile AmCham asupra proiectului definitivat al Deciziei Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în care nu este necesară notificarea

  • 17.02.2021

AmCham a elaborat o scrisoare de poziție asupra proiectului definitivat al Deciziei Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în care nu este necesară notificarea.

Mediul de afaceri a comunicat despre susținerea proiectului de decizie, transmițând în același timp către autoritățile publice unele comentarii și propuneri care ar fi în măsură să îmbunătățească conținutul normativ al proiectului.

Avizul AmCham a fost transmis urmare a ședinței comune avute cu reprezentanții Centrului în cadrul căreia proiectul în redacția definitivată a fost prezentat și discutat cu mediul de afaceri.

Scrisoarea integrală poate fi accesată aici.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md. 

__________________________________________________________________________________________________________________

AmCham has elaborated a position paper on the final draft of the Decision of the National Center for Personal Data Protection on establishing personal data processing cases when no notification is required.

The business community welcomed the adoption of the draft decision while sending to the public authorities several comments and proposals that would improve the draft decision's normative content.

AmCham transmitted its opinion following the joint meeting held with the Center's representatives during which the final draft Decision was presented and discussed with the business community.

The position paper can be accessed here.

Should you need any further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md. 

Latest Advocacy on the Go