Comentariile AmCham asupra proiectului Codului funciar

  • 18.02.2021

AmCham a transmis în adresa Parlamentului unele observații asupra proiectului Codului funciar și a atras atenția autorității publice asupra excepțiilor privind schimbarea destinației terenurilor agricole.

Mediul de afaceri a menționat că proiectul în redacția inițială permitea tuturor proiectelor de energie regenerabilă, indiferent de tehnologia folosită, să beneficieze de anumite condiții permisive în legătură cu folosirea terenului agricol, pe când versiunea aprobată oferă această posibilitate doar proiectelor fotovoltaice.

AmCham a solicitat adoptarea în raport cu investitorii a unor reglementări corecte, transparente și nediscriminatorii, și asigurarea dezvoltării sustenabile a sectorului și statului.

Scrisoarea integrală poate fi accesată aici.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md.

__________________________________________________________________________________________________________________

AmCham submitted to Parliament several comments on the draft Land Code and drew the public authority's attention to the exceptions regarding the change of destination of agricultural land.

The business community mentioned that the draft Code in the original wording allowed all renewable energy projects, regardless of the technology used, to benefit from certain permissive conditions related to agricultural land use. At the same time, the approved version offers this possibility only to photovoltaic projects.

AmCham called for fair, transparent, and non-discriminatory regulations to be adopted in relation to investors and for the sustainable development of the sector and the state to be ensured.

The position paper can be accessed here.

Should you need any further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go