AmCham Moldova a solicitat autorităților publice inițierea discuțiilor pentru convenirea asupra modalității de punere în aplicare a prevederilor legii care obligă prezentarea la necesitate de către farmacii a prospectelor medicamentelor în limba rusă

  • 19.01.2021

AmCham Moldova a solicitat autorităților publice inițierea discuțiilor pentru convenirea asupra modalității de punere în aplicare a prevederilor legii care obligă prezentarea la necesitate de către farmacii a prospectelor medicamentelor în limba rusă.

Respectiva prevedere a fost introdusă în cadrul normativ urmare a modificării Legii cu privire la activitatea farmaceutică.

La etapa actuală de implementare a legii și în lipsa unor acte normative de punere în aplicare a noilor prevederi, mediul de afaceri ridică mai multe întrebări în legătură cu modalitatea concretă de executare a legii și de asigurare a interacțiunii dintre stat – producători de medicamente – farmacii, în ceea ce privește obținerea și distribuirea prospectelor (prin ce modalități se transmit prospectele, partea care realizează traducerea prospectelor, partea care suportă costurile, etc.).

AmCham a solicitat astfel inițierea discuțiilor în format extins cu mediul de afaceri în vederea agreării modelului optim de punere în aplicare a noilor prevederi din legea cu privire la activitatea farmaceutică  și conlucrarea în procesul elaborării actelor normative subordonate.

Pentru mai multe informații vă rugăm să o contactați pe Mila Malairău, Director Executiv, la următoarea adresă de email: milamalairau@amcham.md.   

__________________________________________________________________________________________________________________


AmCham Moldova has requested the public authorities to initiate discussions to identify ways to implement the law provisions that require pharmacies to present to customers, if necessary, the leaflets of medicines in Russian.

That provision was introduced in the normative framework following the amendment of the Law on Pharmaceutical Activity.

In the absence of subsidiary normative acts, the business community raised several questions regarding the manner of execution of the law and the interaction between the state - medicines producers - pharmacies in the process of obtaining and distributing the leaflets (by which means the leaflets are transmitted, the part which performs the translation of the leaflets, the party that supports the costs, etc.).

AmCham thus requested the initiation of extensive discussions with the business community to agree on the optimal model for the implementation of the new provisions of the law on pharmaceutical activity and cooperation in drafting subordinate regulations.

For further information, please contact Mila Malairau, Executive Director, at the following email address: milamalairau@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go