Comentariile AmCham asupra proiectului Ordinului Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu privire la aprobarea formei și structurii fișei de conformitate

  • 18.01.2021

AmCham Moldova a transmis comentariile sale asupra proiectului Ordinului Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu privire la aprobarea formei și structurii fișei de conformitate.

Mediul de afaceri a propus autorității publice modificarea termenului de prezentare a fișei de conformitate, elaborarea unor instrucțiuni privind modalitatea de completare și transmitere a fișei, cât și o serie de alte comentarii menite să îmbunătățească conținutul normativ al ordinului.

Nu în ultimul rând, mediul de afaceri și-a exprimat ferma convingere că subiecții respectivului ordin și oricăror alte acte normative urmează a se bucura de reglementări clare, echitabile și previzibile, pentru a se exclude orice echivoc la interpretarea lor corectă.

Scrisoarea integrală poate fi accesată aici.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md.  

__________________________________________________________________________________________________________________

AmCham Moldova submitted its comments on the draft Order of the Office for Prevention and Combating of Money Laundering regarding the approval of the compliance form structure.

The business community proposed to the public authority to modify the deadline for submitting the compliance form, draw up instructions on how to complete and submit the form, and several other comments to improve the normative content of the order.

Finally, the business community has expressed its firm opinion that the subjects of that order and any other normative acts are to enjoy clear, fair, and predictable regulations to exclude any ambiguity in their correct interpretation.

The position paper can be accessed here.

Should you need any further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go