AmCham Moldova a prezentat comentarii la proiectul de amendare a unor regulamente ce vizează activitatea birourilor istoriilor de credit

  • 18.01.2021

În cadrul scrisorii, AmCham Moldova a furnizat o serie de recomandări tehnice privind îmbunătățirea redacțională a proiectului, precum și a solicitat considerarea reducerii datelor conținute în demersul de solicitare a raportului istoriilor de credit.

Dacă aveți întrebări cu privire la acest subiect, vă rugăm să îl contactați pe Adrian Gheorghiță, adriangheorghita@amcham.md.
_________________________________________________________________________________________________________

AmCham Moldova Provided its Recommendations to the Draft Amendments to some NCFM Regulations on Credit History Bureaus

Within the letter, AmCham Moldova provided a series of technical recommendations on improving the wording of the draft provisions and called for optimization of the requested data when submitting the credit history request forms.

If you have any questions on this topic, please contact Adrian Gheorghiță, adriangheorghita@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go