AmCham prezintă avizul la proiectele Catalogului mijloacelor fixe și a regulamentului privind uzura în scopuri fiscale

  • 16.12.2020

AmCham Moldova a prezentat avizul la proiectul de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 704/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale și a proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 338/2003 cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, înaintate de Ministerul Finanțelor spre consultare publică.

Astfel, avizul conține o serie de reglementări tehnice ce vizează textul actelor normative enunțate.

Textul integral al solicitării poate fi găsit aici.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu, la următoarea adresă de email: veronicasireteanu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go