AmCham prezintă propuneri ce țin de bugetul municipiului Chișinău 2021

  • 15.12.2020

AmCham Moldova a prezentat poziția comunității la proiectul deciziei cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021 și a proiectului de buget municipal pentru anul 2021.

Astfel, comunitatea AmCham Moldova optează pentru stabilirea taxelor pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii în baza unei metodologii cu criterii clar definite, care vor proteja atât autoritățile publice locale, cât și agenții economici de abuzuri și vor permite determinarea cu maximă obiectivitate a acestei taxe.

Mai mult, creșterea taxelor în perioada de criză economică provocată de efectele pandemiei asociate COVID-19 este o decizie ce poate fi calificată, cel puțin, drept una contrară logicii acțiunii autorităților publice pe timp de crize economice.

În concluzie, comunitatea de afaceri solicită instituirea unui echilibru între interesul public (perceperea taxelor) și cel privat (desfășurarea activităților aducătoare de profit) în condiții ajustate cât mai bine la situația actuală pentru a acorda ambilor parteneri posibilitatea continuării realizării sarcinilor stabilite.

Textul integral al solicitării poate fi găsit aici.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu, veronicasireteanu@amcham.md sau pe Victor Baciu, victorbaciu@amcham.md

Latest Advocacy on the Go