Advocacy pentru identificarea la distanță – acțiune consolidată ATIC-AmCham

  • 08.12.2020

AmCham Moldova, în colaborare cu Asociația Națională a Companiilor din sectorul TIC (ATIC), a prezentat o solicitare de întrevedere în adresa Băncii Naționale a Moldovei și a Comisiei de Stat pentru reglementarea activității de întreprinzător  în vederea solicitării suportului BNM în implementarea identificării la distanță în cadrul instituțiilor bancare și companiilor FinTech.  

Prin scrisoare se reiterează necesitatea de excludere a blocajelor în administrarea afacerilor prin implementarea KYC (identificarea la distanță a consumatorului/clientului), fapt ce va duce la îmbunătățirea climatului de afaceri din Moldova. Cu regret, constatăm că la momentul actual, atât instituțiile bancare, cât și cele financiare nebancare evită implementarea KYC din diferite motive obiective și rezonabile.

Textul integral al solicitării poate fi găsit aici.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu, la următoarea adresă de email: veronicasireteanu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go