Dezbaterea proiectului de lege privind digitizarea economiei în cadrul grupului de lucru tripartit pe lângă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

  • 14.12.2020

Pe data de 10 decembrie, AmCham Moldova a participat la ședința grupului de lucru tripartit pe lângă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Reprezentanții Ministerului, patronatelor și sindicatelor au dezbătut prevederile proiectului de lege privind digitizarea economiei în partea referitoare la raporturile de muncă.

Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii și urmărește scopul flexibilizării raporturilor de muncă și facilitării circulației electronice a documentelor.

Grupul de lucru a susținut de principiu respectivele modificări și urmează să înainteze propriile amendamente.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md. 

__________________________________________________________________________________________________________________

On December 10, AmCham Moldova participated in the Tripartite Working Group meeting under the Ministry of Health, Labor and Social Protection.

Representatives of the Ministry, employers’ unions and trade unions discussed the provisions of the draft law on the digitization of the economy regarding labor relations.

The draft law was developed by the Ministry of Economy and Infrastructure and aims to make labor relations more flexible and facilitate the electronic circulation of documents.

The Tripartite Working Group supported the proposed changes and will submit its amendments.

Should you need any further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md. 

Latest Advocacy on the Go