AmCham a prezentat avizul la Regulamentul privind evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale

  • 26.11.2020

AmCham Moldova a prezentat poziția comunității de afaceri vizavi de proiectul de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 704/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale.

Printre principalele momente la care se face referință în aviz sunt următoarele:

-Legislația actuală nu prevede expres unitatea de timp în care urmează a fi exprimată durata de funcționare utilă rămasă (și anume, luni sau ani) a mijloacelor fixe care au fost puse în funcțiune înainte de data tranziției la noua metodă de evidența amortizării mijloacelor fixe (per obiect);
-Pentru clarificarea modului de ieșire a  autoturismelor pentru care amortizarea în scopuri fiscale se determină de la valoare limitată de 200 mii lei (în vigoare până la 31.12.2019), care, în opinia noastră, este o omisiune importantă a HG curente, este necesar de a completa textul hotărârii cu modificări corespunzătoare;
-Sunt necesare efectuarea unor clarificări a modului în care sunt corelate prevederile art. art.261 alin.(3) și (11) din Codul fiscal cu pct.24-25 din HG 704/2019.

Textul integral al solicitării poate fi găsit aici.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu, la următoarea adresă de email: veronicasireteanu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go