Solicitarea AmCham de îmbunătățire și ajustare a reglementărilor privind autorizarea produselor medicamentoase de uz uman și introducerea modificărilor postautorizare

  • 16.11.2020

AmCham Moldova a atras atenția Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, precum și a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, asupra necesității îmbunătățirii și ajustării conținutului normativ al Ordinului Ministrului Sănătății nr. 739/2012 cu privire la reglementarea autorizării produselor medicamentoase de uz uman și introducerea modificărilor postautorizare, precum și al altor acte de punere în aplicare a acestuia.

Respectiva adresare vine în contextul în care companiile farmaceutice care operează pe teritoriul Republicii Moldova se confruntă cu o serie de probleme în procesul autorizării medicamentelor și gestionării variațiilor postautorizare, probleme care în parte se datorează cadrului de reglementare care este apreciat ca fiind imperfect.

Pentru mai multe informații vă rugăm să o contactați pe Mila Malairău, Director Executiv, la următoarea adresă de email: milamalairau@amcham.md.  

__________________________________________________________________________________________________________________

AmCham Moldova drew the attention of the Ministry of Health, Labor and Social Protection, as well as the Agency for Medicines and Medical Devices, on the need to improve and adjust the normative content of the Order of the Minister of Health no. 739/2012 on the regulation of the authorization of medicinal products for human use and the introduction of post-authorization amendments, as well as other related acts.

The problems faced by pharmaceutical companies operating in the Republic of Moldova's territory in the process of authorization of medicines and management of post-authorization variations are considered to be due to the deficient regulatory framework.

Should you need any further information, please contact Mila Malairau, Executive Director, at the following email address: milamalairau@amcham.md.  

Latest Advocacy on the Go