AmCham și-a exprimat opinia asupra Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale

  • 15.10.2020

AmCham Moldova și-a expus poziția pe proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 338/2003 cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, prezentat spre consultare publică de Ministerul Finanțelor.

Printre principalele momente ce se cer clarificate sunt cele ce țin de propuneri conceptuale și propuneri punctuale. Cele conceptuale se referă, printre altele, la necesitatea revizuirii modului de prezentare în Catalog a duratei de funcționare utilă, propunerea fiind de a specifica doar valoarea minimă, în scopuri fiscale, precum și excluderea activele nemateriale din textul Catalogului, iar cele punctuale  - la propuneri de durată de funcționare utilă ce se cere revizuită în raport cu proiectul prezentat.

Textul integral al solicitării poate fi găsit aici.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu, la următoarea adresă de email: veronicasireteanu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go