AmCham a înaintat o scrisoare de poziție vizavi de măsurile de politică fiscală și vamală 2021 și propunerile ce țin de testele COVID

  • 15.10.2020

AmCham Moldova și-a expus poziția pe măsurile de politică fiscală și vamală pentru 2021, prezentate spre consultare publică de Ministerul Finanțelor.

Cu referință la conținutul măsurilor, comunitatea AmCham salută revenirea la plafonarea taxelor locale – o măsură extrem de importantă de asigurare a previzibilității mediului de afaceri la nivel național. De asemenea, prelungirea practicii de prezentare a calendarului accizelor pentru următorii trei ani este o măsură care are, în esență, același sens – de asigurare unei previzibilități a mediului de afaceri și de prognozare a activităților pe termen mediu a companiilor.

Totodată, un accent aparte s-a pus pe scoaterea în evidență a unor momente importante care, în opinia membrilor AmCham, necesită o atenție mai sporită în ceea ce ține de obiectivele de politică fiscală și vamală 2021, care fie lipsesc din proiect, fie necesită o revizuire în forma prezentată, în sensul asigurării unei concordanțe între realitățile în care activează mediul de afaceri cu politicile statului ce vizează direct aceste activități.

Un alt aspect din scrisoare s-a referit la expunerea opiniei asupra propunerii ce ține de modul de impozitare a testelor COVID prin operarea modificărilor la Legea privind punerea în aplicare a titlului I și II din Codul fiscal

Textul integral al solicitării poate fi găsit aici.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu, la următoarea adresă de email: veronicasireteanu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go