AmCham solicită autorităților clarificarea unor întrebări ce țin de aspectele social-fiscale

  • 06.08.2020

AmCham Moldova a adresat o solicitare Ministerului Finanțelor, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și instituțiilor subordonate acestora ce ține de clarificarea unor aspecte problematice de ordin socio-fiscal.

Printre principalele momente ce se cer clarificate sunt cele ce țin de:

  • posibilitatea deducerii contribuțiilor sociale și a primelor medicale din impozitul pe venit datorat de către nerezidenți
  • plafonarea bazei de calcul a prestațiilor sociale sub formă de pensii VS plafonarea bazei din care se calculează indemnizațiile
  • non-stoparea activității poliței de asigurare medicală pe parcursul anului calendaristic, dacă au fost achitate prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în mărime ce depășește valoarea fixă a poliței de asigurare medicală
  • calcularea contribuțiilor sociale și a primelor medicale în cazul în care facilitățile fiscale nu au fost, de fapt, achitate
  • modul de aplicare a CAS și CAM la facilități după 2021

Textul integral al solicitării poate fi găsit aici (nr.95).

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu, la următoarea adresă de email: veronicasireteanu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go