AmCham solicită autorităților clarificarea unor întrebări ce țin de activitatea auditorilor

  • 08.06.2020

AmCham Moldova a adresat o solicitare de întrevedere Ministerului Finanțelor și Biroului Național de Statistică ce ține de clarificarea unor aspecte problematice în activitatea auditorilor.

Printre principalele momente ce se cer clarificate sunt cele ce țin de:

  • Clarificarea unor aspecte ce țin de aplicarea / non-aplicarea taxelor specificate în art.39 din Legea 271/2017
  • Clarificarea (eventual - revizuirea) listei serviciilor restricționate, în special a celor fiscale, incompatibile cu serviciile de audit
  • Modul în care urmează a fi aplicate prevederile Legii 271/2017, în cazul în care prevederile specificate în aceasta vin în contradicție cu prevederile Standardelor Internaționale de Audit;
  • Procedura de control al calității, prevăzută la art.24 alin. (5)-(6) din Legea 271/2017
  • Reglementarea modului de prezentare a avizului auditorului privind coerenţa dintre raportul conducerii şi situaţiile financiare, şi corespunderea cu prevederile legislaţiei (art.28 alin.(3) din Legea 271/15.12.2017), în cazul în care la data emiterii raportului auditorului nu a fost aprobat raportul conducerii
  • Expunerea Ministerului referitor la interdicția enunțată de CSPA de a include in raportul auditorului a paragrafului „Alte aspecte”
  • Extinderea termenului de prezentare a raporturilor de audit asupra situațiilor financiare până la 30 iunie 2020

Textul integral al solicitării poate fi găsit aici (nr.68).

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu, la următoarea adresă de email: veronicasireteanu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go