AmCham solicită asigurarea transparenței în procesul promovării proiectului de lege nr. 340/2020 pentru modificarea unor acte normative

  • 24.09.2020

AmCham a elaborat o scrisoare de poziție prin care solicită asigurarea transparenței în procesul promovării proiectului de lege nr. 340/2020 pentru modificarea unor acte normative.

AmCham a observat că în procesul promovării proiectului de lege, autoritățile publice au admis unele devieri de la procedura legală normală de asigurare a transparenței decizionale, fapt care a trezit îngrijorări din partea părților interesate, dar și a generat confuzie cu privire la oportunitatea soluțiilor propuse în proiect.

Mediul de afaceri consideră oportun înlăturarea deficiențelor constatate și asigurarea dreptului tuturor părților interesate de a participa în cadrul procesul decizional și a prezenta argumentele în susținerea soluțiilor propuse.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md.

__________________________________________________________________________________________________________________

AmCham elaborated a position paper requesting transparency in the process of promoting draft law no. 340/2020 for the amendment of several normative acts.

AmCham noted that in promoting the draft law, public authorities admitted some deviations from the standard legal procedure of ensuring decision-making transparency, which raised concerns among stakeholders but also caused confusion about the appropriateness of the solutions proposed in the draft.

The business community considers appropriate to address the shortcomings identified and ensure the right of all stakeholders to participate in the decision-making process and present the arguments in support of the proposed solutions.

Should you need any further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go