AmCham a participat la o nouă rundă de negocieri pe marginea inițiativei de reglementare a muncii prin agent de muncă temporară

  • 14.09.2020

Pe data de 10 septembrie, AmCham a participat la o nouă rundă de negocieri pe marginea inițiativei de reglementare a muncii prin agent de muncă temporară.

La ședință au participat reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, mediului de afaceri și Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru.

La moment legislația în vigoare nu conține careva reglementări cu privire la munca prin agent de muncă temporară, proiectul venind să transpună respectiva instituție juridică în legislația națională, ținând cont de bunele practici existente la nivel european.

În cadrul ședinței părțile au discutat asupra prevederilor proiectului de lege în legătură cu care partenerii sociali și-au prezentat dezacordul și asupra reglementărilor considerate lacunare, participanții prezentându-și argumentele în vederea excluderii, concretizării sau menținerii normelor în redacția lor inițială.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md.

__________________________________________________________________________________________________________________

On September 10, AmCham participated in a new round of negotiations on the temporary agency work regulation initiative.

The meeting was attended by representatives of the Ministry of Health, Labor, and Social Protection, the business community, and the Economic Council to the Prime Minister.

Currently, the legislation in force does not contain any regulations on temporary agency work. The draft law aims to transpose the respective legal institution into national legislation, taking into account the good practices existing at the European level.

During the meeting, the parties discussed the provisions of the draft law on which the social partners disagreed and the regulations considered deficient. The participants presented their arguments for excluding, concretizing, or maintaining the rules in their initial wording.

Should you need any further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go