Specialist achiziţii şi solicitări de cumpărare, Chişinău

  • 17.08.2020

Responsabilitati:

o    Desfășurarea procedurilor de achiziții de bunuri, servicii și lucrări în baza caietelor de sarcini cu cerințe tehnice;

o    Analiza pieței și identificarea furnizorilor ce vor fi invitați pentru participarea în cadrul procedurilor de achiziții;

o    Expedierea cererilor de oferte, recepționarea și analiza ofertelor în funcție de raportul calitate/preț și necesitățile de aprovizionare ale întreprinderii;

o    Elaborarea documentelor aferente derulării procedurilor de achiziții (raport de evaluare, comunicări către ofertanți, solicitări de clarificări, etc.);

o    Desfășurarea proceselor de negociere în cadrul procedurilor de achiziții de bunuri, servicii și lucrări;

o    Elaborarea contractelor și coordonarea activităților de semnare a contractelor de achiziții cu furnizorii adjudecați;

o    Emiterea și expedierea comenzilor de cumpărare către furnizori, respectând normele, procedurile și nivelele de autorizare;

o    Efectuarea operațiunilor aferente importurilor și exporturilor de bunuri.

o    Omologarea materialelor şi a serviciilor.

Calităţi şi cunoştinţe:

o    Studii superioare în domeniul electroenergetic;

o    Experiență în domeniul achiziții și electroenergetic va constitui un avantaj;

o    Cunoștințe bune în utilizarea PC (Word, Excel, Outlook, Internet)

o    Cunoașterea limbilor: româna, rusă, engleză;

o    Abilități analitice, de comunicare şi negociere;

o    Calități organizatorice, flexibilitate, onestitate, integritate;

o    Respectarea termenelor-limita de raportare/executare a sarcinilor si responsabilităților.

Aplică CV-ul: resurse_umane@premierenergy.md
 
Informații suplimentare la telefoanele: 022-43-15-35; 022-43-10-43, mobil: 062161043

Premier Energy Distribution
Premier Energy Distribution

Î.C.S. "Premier Energy Distribution" S.A. is the largest private operator of the national electricity distribution system in the Republic of Moldova. The company serves an area of about 70% of the country|s territory, in 21 of the 37 districts, including the municipality of Chisinau, distributing electricity to more than 900,000 consumers in the Center and South of the country. Private operator of the national electricity distribution system in the Republic of Moldova has a vast European experience, nearly two decades in the field of electricity, implementing the best management practices and European standards and investing over 287 million Euro in modernizing and expanding the networks to improve efficiency and increase the quality of services. Beyond the obvious benefits for customers and the positive effect on the company|s operating results, this effort is also reflected in the direct contribution into the development of the Moldovan economy. The activity of Î.C.S. "Premier Energy Distribution" S.A. in the country|s economy, in the last two decades, it is considered a European business model, being appreciated as an open enterprise for collaboration in order to promote pro-European and international values and transparent investment climate aimed to prosperity for all economic agents. The Premier Energy Distribution brand was launched in the Republic of Moldova on December 11, 2019. It is an international brand, designed for the future and focused on innovation, accessibility, clean energy and human well-being.

Latest Job Center