Comentariile AmCham asupra Ghidului practic pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 278/2007 privind controlul tutunului în partea interdicției expunerii vizibile a produselor din tutun

  • 10.08.2020

AmCham a transmis o scrisoare de poziție asupra proiectului Ghidului practic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecție Sociale pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 278/2007 privind controlul tutunului în partea interdicției expunerii vizibile a produselor din tutun.

Mediul de afaceri consideră că Ghidul ar putea fi îmbunătățit, inclusiv prin reflectarea în conținutul său a practicilor internaționale de conformare la interdicția expunerii vizibile a produselor din tutun, prezentând în acest sens mai multe exemple din alte state.

De asemenea, se consideră că există necesitatea clarificării aspectelor incerte în ceea ce privește modalitatea de întocmire a listei cu produsele din tutun ce urmează a fi prezentată consumatorului.  

Anterior elaborării scrisorii, AmCham a participat la ședința organizată de către Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și mediului de afaceri în care părțile au discutat despre problemele întâmpinate în procesul conformării la interdicția expunerii vizibile a produselor din tutun și au convenit inclusiv asupra necesității elaborării unui Ghid practic.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md.

__________________________________________________________________________________________________________________

AmCham submitted its position paper on the draft Practical Guide of the Ministry of Health, Labor and Social Protection on the application of the provisions of Law no. 278/2007 on tobacco control regarding tobacco display ban.

The business community considers that the Guide needs to be improved by indicating in its content existing international practices. In this regard, examples from other states were presented.

It is also considered that there is a need to clarify the uncertain issues as to how to draw up the list of tobacco products to be presented to the consumer.

Prior to the drafting of the position paper, AmCham attended a meeting of the Economic Council to the Prime Minister with representatives of the National Agency for Public Health and the business community, where the issues in the process of complying with the tobacco display ban and the need to develop a Guide were discussed.

Should you need any further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go