Guvernul a aprobat Regulamentul privind ambalajele și deșeurile de ambalaje

  • 31.07.2020

Actul normativ este un document cheie în vederea implementării abordării europene privind gestionarea deșeurilor de ambalaj și obligarea agenților economici ce plasasează pe piață produse, de a asigura gestionarea ambalajelor rezultate.

Totodată, AmCham Moldova evidențiază necesitatea stringentă:
- De inițiere a unui proiect de lege privind revizuirea conceptuală a „taxei de ambalaj” prin excluderea acesteia în forma actuală (art. 11, Legea 1540/1998);
- De sporire a capacităților instituțiilor publice responsabile de a asigura aplicarea uniformă a dispozițiilor legale de către toți agenții economici.

Latest Advocacy on the Go