Șef secție gestiuni de riscuri

  • 11.03.2019

Obiectivul postului:

- Gestionarea proceselor de identificare, evaluare, monitorizare şi control a riscurilor inerente activității Băncii, în vederea optimizării relației risc/profit;
- Minimizarea riscurilor aferente activităților financiare desfășurate de către Bancă.
- Asigurarea conformării activității Băncii prevederilor actelor legislative naționale si normelor internaționale de gestionare a riscurilor.

Studii şi calificarea necesară:

- Studii superioare în domeniul științelor economice şi/sau exacte.
- Vechimea în muncă - minim 5 ani - inclusiv 3 ani în sistemul bancar sau în cadrul unei entități din sectorul financiar, dintre care cel putin 2 ani în calitate de șef sau șef adjunct al unei subdiviziuni şi/sau experiență managerială;
- Cunoașterea legislației şi actelor normative BNM în domeniul financiar – bancar;
- Cunoașterea limbii de stat, limbii ruse şi engleze.
- Cunoașterea calculatorului, în special pachetului MS Office.
- Gândire analitică şi de sinteză;
- Capacități de organizator şi conducător.
- Reputație civilă şi integritate moral – psihologică.
- Capacitate de a identifica si evalua riscurile la care este expusa Banca, monitoriza şi evalua consecințele acceptării anumitor riscuri, măsurilor de atenuare a impactului acestora şi corespunderii nivelului riscurilor marjei de toleranță;

Banca oferă:

- Loc de muncă stabil.
- Pachet social .
- Salariu competitiv

Persoanele interesate sunt invitate să trimită CV prin e-mail: secretary@comertbank.md

Informații suplimentare la numărul de telefon 022 - 839-783, 022- 839-749.

Comertbank
Comertbank

CB " COMERŢBANK " JSC offers full line of banking products and financial services in the Republic of Moldova. The main focus of the banking activity is corporate business servicing. The Bank strives to deal with the companies, their owners and managers that are focused on successful development, who are socially and financially responsible, who perfectly comply with their obligations and legal requirements. Among Bank clients there are representatives of various business sectors: industrial, investment, pharmaceutical, agricultural and commercial enterprises. The Bank expands cooperation with foreign partners. The existence of correspondent relations with foreign banks permits to execute rapidly and qualitatively international payments for Bank clients. Steady growth of Bank’s opportunities is based on the Bank development strategy, adopted by the shareholders, who for the last 5 years has been directed all the profit to the development and improvement of the Bank. The Bank positions itself as a modern bank with a large network, oriented to collaborate with small and medium corporate business, able to provide a wide range of high technology services to modern technologies related to banking cards, electronic money, telebanking and Web-site banking. The effectiveness of Bank activity is achieved first of all by means of managerial competence and high qualification of the staff. Perfection of technical equipment of the Bank, as well as development of new informational technologies permits to expand the range of services and to carry out the client servicing at a high level. As the result, the continuing improvement of service quality and optimization of internal business processes and technologies give to the Bank a clear perspective of development and success.

Latest Job Center