• 13.02.2024

AmCham Moldova anunță despre lansarea unui Curs de instruire pe marginea prevederilor Codului administrativ, relevant activității membrilor din comunitatea AmCham și din afara ei.

Cursul va fi lansat începând cu luna februarie, fiind organizat sub forma a șase module de instruire, desfășurându-se o dată la două săptămâni, fiecare modul având o durată de trei ore (2 ore pentru prezentarea informației și o oră pentru sesiunea de întrebări-răspunsuri). Detalii suplimentare vor fi furnizate participanților o dată cu încheierea termenului pentru înregistrare la Curs.

Acest curs va avea ca obiectiv îmbunătățirea competențelor profesionale ale participanților în înțelegerea și aplicarea principiilor procedurii administrative, precum și în general a  prevederilor Codului administrativ. Fiecare secțiune va  fi susținută de materiale didactice adecvate, cum ar fi prezentări, studii de caz, doctrină în domeniu, exemple din jurisprudență și întrebări pentru dezbatere. De asemenea, se  includ sesiuni de întrebări și răspunsuri pentru a permite participanților să clarifice orice nelămuriri. Feedback-ul periodic și evaluările din cadrul cursului vor ajuta la monitorizarea progresului și la ajustarea conținutului cursului după necesitate.

Formatoare: Ina Jimbei

Ina Jimbei este avocat în cadrul echipei Efrim, Roșca și Asociații (ERA) și deține titlul de doctor în drept. Este, de asemenea, lector universitar la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Datorită expertizei sale în domeniul procedurii civile și administrative, Ina este membru al grupului de lucru al Comisiei juridice, numiri și imunități, contribuind la revizuirea Codului administrativ.

Cu o vastă experiență în domeniul formării profesionale, Ina Jimbei a organizat și condus diverse traininguri axate pe procedura administrativă. A colaborat cu Centrul de instruire a avocaților, unde a susținut seminarii dedicate Codului administrativ. A oferit, de asemenea, consultanță și traininguri pentru autorități publice precum CNPF, ANSC, Camera Notarială și Uniunea Executorilor, în vederea aplicării eficiente a legislației administrative.

Din 2019, Ina Jimbei colaborează cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), oferind servicii de expertiză juridică pentru proiecte de dezvoltare economică și socială. Contribuie, de asemenea, ca expert juridic în cadrul proiectului „Consolidarea abilităților de scrierere și cercetare juridică în Republica Moldova” coordonat de National Center for State Courts și finanțat de Departamentul de Stat al Statelor Unite.

Beneficiari: membrii AmCham și alte persoane interesate.

Tematica cursului:

  1. Activitatea administrativă a autorității publice
  2. Delimitarea contractelor administrative de contractele civile
  3. Etapele procedurii administrative
  4. Modul de contestare a actelor autorității publice
  5. Examinarea cauzelor de contencios administrativ în instanța de judecată
  6. Interacțiunea Codului administrativ cu alte acte normative care reglementează activitatea diverselor autorități publice.

__________________________________________________________________________________________________________________

                                                                    Agenda detaliată a cursului poate fi accesată AICI.

__________________________________________________________________________________________________________________

Modalitatea de desfășurare a cursului: prelegeri în persoană ținute de formatoare și sesiuni de întrebări-răspunsuri.

Taxa de participare per persoană: 

Euro 300 – (companii membre)

Euro 260 – participarea a trei sau mai multor reprezentanți (companii membre)

Euro 400 – (companii non-membre)

Locația: TBC

Termen-limită pentru înregistrare: 22 ianuarie 2024.

__________________________________________________________________________________________________________________

Pentru înregistrare la curs și pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, Policy Manager, la victorbaciu@amcham.md, comunicând datele de identificare (nume/prenume), e-mailul și funcția persoanei/persoanelor delegate pentru participare.

__________________________________________________________________________________________________________________