22
May

The Parliament adopted 3 laws with an impact on entrepreneurial activity

At the plenary session of the Parliament from 21 May, 3 laws with an impact on entrepreneurial activity were adopted. AmCham actively participated in the drafting through position papers and participation in public debates. 1.Law on procurement in the energy, water, transport, and postal services...

18
May

Asociațiile de business atrag atenția autorităților publice asupra problemei suprataxării veniturilor companiilor din sectorul comunicațiilor mobile

A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova”, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC și Asociația Investitorilor Străini, au transmis o scrisoare către Președintele Republicii Moldova, Prim-ministrul Republicii Moldova, Viceprim-ministrul Republicii Moldova și Ministrului Ec...

28
April

Comentariile AmCham - Provocările de ordin fiscal întâmpinate de către reprezentanții profesiei de avocat

AmCham a transmis Prim-ministrului Republicii Moldova o scrisoare prin care își exprimă îngrijorările în legătură cu neaplicarea unui tratament corect și echitabil față de persoanele ce practică activitate profesională în sectorul justiției, cu precădere avocați, în spe...

28
April

AmCham Moldova sugerează îmbunătățirea mecanismului de rectificare a valorii în vamă la mărfurile exportate de către rezidenții zonelor economice libere sau de titularii acordului de perfecționare activă

În contextul inițiativei Serviciului Vamal de modificare a Regulamentului privind destinațiile vamale (HG nr. 1140/2005), AmCham Moldova, ca urmarea a unui consult cu agenții economici care activează în cadrul zonelor economice libere și a titularilor acordului de perfecționare activă, a...

24
April

Poziția AmCham privind neincluderea organizațiilor de creditare nebancară în Programul de subvenționare a dobânzilor

În scrisoarea adresată către Președintele Republicii Moldova, Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Prim-ministrul Republicii Moldova, AmCham Moldova regretă decizia de a nu include organizațiile de creditare nebancară, în calitate de creditori, în Programul de subvenționa...

21
April

Recomandările AmCham asupra proiectului de lege privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative

AmCham a transmis Parlamentului Republicii Moldova recomandările sale asupra proiectului de lege privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative. Recomandările AmCham sunt structurate în câteva compartimente și se r...

21
April

Comentariile AmCham – Regulamentul privind subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice

AmCham a elaborat o scrisoare de poziție asupra proiectului Ordinului Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale, rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare urmare...

16
April

Impactul pandemiei COVID-19 asupra activității companiilor din Moldova: realități, așteptări, acțiuni

16 aprilie 2020 – Așa arată rezultatele sondajului „Impactul pandemiei COVID-19 asupra activității companiilor din Moldova: realități, așteptări, acțiuni”. Rezultatele studiului au fost făcute publice de experții Camerei de Comerț Americane din Moldova în cadrul unei vid...

16
April

Impact of the COVID-19 pandemic on Moldovan businesses: realities, expectations, actions

On April 16, AmCham Moldova presented the results of the study ”Impact of the COVID-19 pandemic on Moldovan businesses: realities, expectations, actions" in a meeting hosted by the Economic Council to the Prime Minister. The purpose of the Study is to identify the main factors generated b...

10
April

AmCham is Collecting Feedback from its Membership on a Series of Legislative Initiatives with Impact on Business Activity

• AmCham Moldova is collecting members feedback on the Central Bank’s proposed amendments to the Law 114/2012 on Payment Services and Electronic Money   Deadline: extended – April 15 • Customs Service intends to amend its Order on the procedure for periodic declar...

10
April

Comentariile AmCham - munca la distanță (telemunca)

AmCham a elaborat o scrisoare de poziție asupra proiectului de lege privind modificarea Codului muncii și reglementarea muncii la distanță (telemuncii). Se consideră că proiectul de lege în redacția inițială nu descrie suficient de precis particularitățile muncii la distanță (telemuncii) și...

10
April

AmCham solicită prelungirea de drept a valabilității certificatelor de înregistrare a medicamentelor și a termenelor pentru care au fost aprobate prețurile de producător la medicamente

AmCham s-a adresat Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, precum și Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, solicitând prelungirea de drept a valabilității certificatelor de înregistrare a medicamentelor și a termenelor pentru care au fost fost aprobate prețuri...

02
April

Declarația AmCham Moldova privind unele Măsuri Fiscale Aprobate prin Angajarea Răspunderii Guvernului

Camera Americană de Comerț din Moldova susține efortul Guvernului de implementare a unor măsuri fiscale pentru reducerea impactului economic cauzat de situația epidemiologică COVID-19. Prin urmare, considerăm regretabilă decizia de a exclude normele prin care s-a propus instituirea plafoanel...

01
April

AmCham solicită clarificarea sensului unor prevederi din Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică

AmCham s-a adresat Guvernului Republicii Moldova solicitând clarificarea sensului unor prevederi din Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale. AmCham a atras atenția în special asupra necesității emiterii...

20
March

Recomandările AmCham la proiectul politicii fiscale și vamale 2021

AmCham Moldova a elaborat avizul asupra proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte normative ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2021, înaintat spre consultare publică de către Ministerul Finanțelor. Avizul conține o serie de comentarii menite să contribuie la p...

18
March

Meeting with the Prime Minister, Mr. Ion Chicu on the Effects of Evolution of COVID-19

On March 18, AmCham Moldova, along with the Head of the Secretariat of the Economic Council under Prime Minister and representatives of other business associations, attended a working meeting with the Prime Minister of the Republic of Moldova, Mr. Ion Chicu. During the meeting, the parties discus...

17
March

AmCham solicită adoptarea unor măsuri stringente de relaxare regulatorie în domeniul fiscal și clarificarea aspectelor legate de activitățile permise a fi desfășurate în perioada stării de urgență

AmCham s-a adresat către primul ministru Ion Chicu salutând pe această cale atitudinea proactivă a autorităților publice și măsurile întreprinse în vederea minimizării fenomenului de răspândire a COVID-19. Totodată, mediul de afaceri a atenționat asupra faptului că decizii...

27
February

Comunicat de presă: Moldova riscă să rămână fără acces la zeci de posturi TV internaţionale

Amendamentul la Codul serviciilor media audiovizuale, intrat în vigoare la 1 ianuarie 2020, interzice operatorilor reţelelor de televiziune prin cablu retransmisiunea posturilor TV internaţionale care conţin publicitate sau teleshopping. Operatorii TV prin cablu au identificat peste 90 de cana...