Avizul AmCham la proiectul de modificare a Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării în scopuri fiscale și a Catalogului mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale

  • 08.11.2019

După o serie de întâlniri cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, AmCham a prezentat recomandări care vizează modificarea Regulamentului privind calculul amortizării în scopuri fiscale, precum și Catalogul activelor fixe și necorporale. Simplificarea metodologiei de contabilitate și calcularea amortizării în scopuri fiscale va conduce la optimizarea cheltuielilor suportate de agenții economici, asigurând în același timp transparența acestor cheltuieli.
 


AmCham Position Paper – Amendment to the Regulation for the Depreciation for Tax Purposes and Catalog of Fixed and Intangible Assets

Following a series of meetings with representatives of the Ministry of Finance, AmCham submitted recommendations aimed at amending the Regulation regarding the calculation of depreciation for tax purposes, as well as the Catalog of fixed and intangible assets. Streamlining the methodology for accounting and calculating depreciation for tax purposes will lead to the optimization of the expenses incurred by the economic agents while ensuring their transparency.

 

Latest Advocacy on the Go